innergård för bostadsrättsförening

Denna bostadsrättsförening, som består av ett femiotal bostadsrätter, har idag en innergård som inte används fullt ut. Där finns två soprum omringade av cyklar, som har stått på platsen sedan 1930-talet. Dessa soprum tar upp den centrala delen av innergården och börjar nu falla sönder. Bostadsrättsföreningen behöver bygga ett nytt soprum och vill samtidigt utnyttja platsen bättre för umgänge och lek.
Soprummet placeras istället i det sydöstra hörnet av gården, där det stör mindre och ändå är lättåtkomligt. Stolparna påminner om de ursprungliga stolpar som fanns på soprummen från början. Väggarna består av spaljé i rutmönster, som gör att soprummet blir ljust och luftigt och taket blir grönt tack vare sedum.
Där soprummen står i dag, blir istället två grusade eller stenlagda uteplatser, med rum för utemöbler. Uteplatserna omringas av pergolor, vars stolpar påminner om de ursprungliga stolparna till soprummen. Vill man ha klängväxter, kan en liknande spaljé som på soprummet finnas även här. Alternativ två är att man låter uteplatserna omringas av varsin berså, bestående av exempelvis avenbok.
Rakt över mittgången finns idag olika planteringar. Mitt förslag är att dra ut dem något, så att mittgången inte upplevs som så bred. Mellan planteringen i mitten och källartrapporna, kan cyklarna parkeras i fortsättningen. Framför källartrapporna finns två mindre planteringar, där gårdens befintliga lavendelbuskar kan placeras istället. De tre större planteringarna kommer om varandra. Förslagsvis planteras en låg häck i ytterkant, som bildar en ring mot mitten. Häcken kan bestå av idegran eller måbär, som häcken mot gatan redan består av. Denna ska hållas låg, för att framhäva det som finns i mitten. Planteringarna i ytterkanterna får varsin ställning i mitten, där en vit klätterros kan sträva uppåt. Planteringen i mitten får en doftschersmin, som doftar och blommar vackert i vitt några veckor under sommaren.

portfolio3

Hoppa till verktygsfältet