villaträdgård i varberg

Denna familj behöver en funktionsplan efter att huset har genomgått en totalrenovering och dränering, som innebär att trädgården nu helt behöver börja om från början.
Tomten lutar från gatan och in mot huset på den södra sidan, och för att undvika att allt regnvatten leds mot huset föreslår jag en upphöjd gräsmatta som stöds av stora stenblock. Mot huset byggs en altan i lärkträ, som döljer husgrunden eftersom den ligger i nivå med golvet i huset. Från altanen leder ett par trappsteg ner till ytan som blir mellan altanen och den upphöjda gräsmattan. Här finns ett äldre äppelträd som får stå kvar, men med en ny underplantering av perenner och en låg häck av buxbom. Ytan runtom kläs in med marksten av betong. På tomten sydvästra hörn placeras ett växthus, som kommer utnyttjas mer för umgänge än odling. Växthuset är inbäddat i en plantering med lagerhägg och perenner. Här planteras också två stycken purpuraplar. Trampstenar av granit leder fram till växthuset över gräsmattan.
En större plantering delar av gräsmattan, varav delen närmast entrén får två nya frukträd och en ”vägg” av avenbok. På andra sidan avenbokshäcken planteras ett klotkörsbär, bärbuskar, perenner och där finns även en liten odlingsruta för kryddor.
Den idag så breda uppfarten blir smalare och mer inbjudande tack vare en ny plantering längs den östra sidan. Här skuggar grannens stora oxelträd, men blommande buskar lyser upp.

blad

portfolio2

Hoppa till verktygsfältet