villaträdgård med prärieplantering

Här önskar familjen hjälp att planera den södra delen av sin trädgård. Idag finns här gräsmatta, växthus, grönsaksland och en stor studsmatta. Tomten gränsar mot en cykelbana i öst där insynen är stor. Mellan familjen och grannen i söder finns en friväxande häck, som skuggar en del mitt på dagen. Man vill utnyttja ytan bättre, gärna både med plats för odling och umgänge. Som de flesta barnfamiljer är nyckelordet här ”lättskött”. De önskar sig en illustrationsplan med separat växtlista.
Jag föreslår en ordentlig pergola med något upphöjt trädäck som bjuder in till fest ljumma sommarkvällar. Mellan pergolan och den friväxande häcken i söder blir en plantering med präriekänsla och mjuka former. Planteringen kommer behöva rensas från ogräs de första säsongerna, men detta minskar ju mer prydnadsgräsen och perennerna breder ut sig. Mitt i planteringen stoltserar en hästkastanj som ger lite höjd. Ännu en hästkastanj står rakt norr om den förra. För att minska insyn från cykelbanan och även öka på rumskänslan i trädgården, ramas denna del av tomten in med hjälp av oxelhäck.
Växthuset står kvar på samma plats, men jag föreslår att stensätta marken runtom. Stensättningen leder till komposten som döljs bakom en oxelhäck. Odlingsmöjligheterna ökas på med två odlingsrutor med måtten 3×3 meter. Dessa får en kant av antingen timmer, betong eller natursten. Rutorna är något upphöjda, men man kan lätt kliva upp i dem och plocka sina grönsaker.

portfolio4

Hoppa till verktygsfältet